Over ons

We gaan op zoek naar ideeën en initiatieven in alle stadsdelen. Waar mogelijk ondersteunen we activiteiten, programma’s en projecten met subsidie.

Wat doet Stichting Amsterdam 750

Stichting Amsterdam 750 heeft als doel om Amsterdammers zoveel mogelijk actief te betrekken bij die viering van Amsterdam 750. We gaan op zoek naar ideeën en initiatieven in alle stadsdelen en waar mogelijk ondersteunen we activiteiten, programma’s en projecten met subsidie. Het gaat om bedragen tussen de 10.000 en 50.000 euro, waarbij altijd uitgegaan wordt van cofinanciering en samenwerking met minimaal twee andere partijen. Kleinere projecten die minder budget nodig hebben, kunnen een aanvraag doen bij Mensen Maken Amsterdam.

Wie werken er bij Stichting Amsterdam 750

Het dagelijks werk achter de schermen wordt gedaan door Anna Brolsma (zakelijk leider), Fatima Essahsah (coördinator marketing & communicatie ) en Onne Bakker (bureaumedewerker). Stichting Amsterdam 750 werkt voor de uitvoering van de subsidieregeling nauw samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Organisatie

Stichting Amsterdam 750 is een onafhankelijke Stichting die mede uitvoering geeft aan de gemeentelijke plannen voor de viering van Amsterdam 750 zoals beschreven in Programmaplan 750. Ze doet dat onder toezicht van de onafhankelijke raad van toezicht door initiatieven uit de stad te stimuleren en waar mogelijk subsidiëren. De Stichting is onafhankelijk in haar oordeel over de ingediende initiatieven, en laat zich hierbij adviseren door een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met relevante achtergrond en ervaring. Imara Limon en Anna Brolsma vormen sinds de oprichting van de Stichting op 13 oktober 2021 samen het bestuur van Stichting Amsterdam 750, respectievelijk als creatief directeur en zakelijk leider.

Raad van toezicht

Bij oprichting van de Stichting door de Gemeente Amsterdam in 2021 zijn met hulp van een wervings- en selectiebureau leden voor de raad van toezicht geworven. Vervolgens zijn Gunay Uslu (cultuurhistoricus en director development Corendon) als voorzitter en Marcel Nollen (Bestuurder Vrije Universiteit Amsterdam) als lid benoemd door het college van B&W. Met haar benoeming als Staatssecretaris voor Media en Cultuur kwam een eind aan het voorzitterschap van Gunay Uslu. De aanvullende leden en de nieuwe voorzitter worden geworven met behulp van een wervings- en selectiebureau. De leden van de raad van toezicht van Stichting Amsterdam 750 zijn onbezoldigd.

Contact

Stichting Amsterdam 750
Danzigerkade 15 A6
1013 AP Amsterdam
020 – 2611085
stichting@amsterdam750.nl
KVK nummer 84209127