Over ons

We gaan op zoek naar ideeën en initiatieven in alle stadsdelen. Waar mogelijk ondersteunen we activiteiten, programma’s en projecten met subsidie.

Stichting Amsterdam 750 heeft als doel om Amsterdammers zoveel mogelijk actief te betrekken bij die viering van Amsterdam 750. De stichting is opgericht door de Gemeente Amsterdam en mede-uitvoerder van het gemeentelijke programmaplan Amsterdam 750. Ze doet dat door het verstrekken van subsidies, door het aanjagen van ideeën en initiatieven uit de stad en door initiatieven, organisaties en personen met elkaar te verbinden. Dit alles onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bestuur van de stichting is onafhankelijk in zijn oordeel en laat zich bij de beoordeling van subsidieaanvragen adviseren door een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met uiteenlopende expertisegebieden. Het team van Stichting Amsterdam 750 werkt nauw samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Contact

Stichting Amsterdam 750
Danzigerkade 15 A6
1013 AP Amsterdam
020 – 2611085
stichting@amsterdam750.nl
KVK nummer 84209127