Doe mee!

Lees meer over de mogelijkheden

In aanloop naar de verjaardag van Amsterdam kun je op 8 momenten subsidie aanvragen bij Stichting Amsterdam 750. Elk stadsdeel kent zijn eigen subsidieronde, en we sluiten af met een algemene ronde voor alle Amsterdammers. Hieronder kun je alvast iets meer lezen over de mogelijkheden. We raden je aan om de Subsidieregeling en bijbehorende toelichting goed door te lezen voordat je een aanvraag indient. Ook kun je hier lezen wat voor soort vragen je in het aanvraagformulier kunt tegenkomen.

Heb je alles gelezen en toch nog vragen? Stuur dan een mail naar stichting@amsterdam750.nl. We helpen je graag.

Hoe kan ik aanvragen?
Een aanvraag doen gaat digitaal, via www.mijnamsterdam750.nl. We raden je aan om daar al vóór opening van de subsidieronde een account aan te maken , zodat je meteen je aanvraag in kunt dienen zodra het loket opent. We werken volgens het principe first come, first serve. Dat betekent dan we een maximum aantal aanvragen in behandeling kunnen nemen, en het digitale loket sluiten zodra dat maximum bereikt is. Zorg er dus voor dat je een account hebt en je projectplan (bijna) af is op het moment dat het digitale loket van jouw stadsdeel opent. Dan ben je hopelijk op tijd en kunnen we je aanvraag in behandeling nemen.

Wie kan aanvragen?
De aanvrager moet als persoon wonen of als organisatie gevestigd zijn in het stadsdeel in Amsterdam waarop de betreffende aanvraagronde is gericht. De aanvrager is een natuurlijk persoon, een eenmanszaak of een Vereniging of Stichting. Rechtspersonen met een winstoogmerk zoals BV’s of NV’s kunnen niet aanvragen. Zij kunnen wél partner zijn in een aanvraag.

Wanneer kun je aanvragen?

Aanvragen voor projecten kunnen op de volgende momenten worden ingediend, telkens van 09.00 uur op de dag van aanvang, tot 16.00 uur op de sluitingsdag:

Waarvoor kan ik aanvragen?

Binnen de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor:

Binnen deze regeling kun je aanvragen voor projecten in alle volgende maatschappelijke disciplines: kunst en cultuur; welzijn, sport en natuur; onderwijs, jeugd en educatie; wetenschap, ondernemerschap en techniek. Een combinatie van disciplines is ook mogelijk. We nodigen aanvragers uit om discipline-overstijgend te denken en werken, en stimuleren nieuwe samenwerkingsverbanden.

Kleinere projecten die minder budget nodig hebben om de verjaardag van de stad te vieren, kunnen een aanvraag doen bij de buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam. Betrokken bewoners beoordelen en besluiten maandelijks over deze aanvragen.

Wie kan een aanvraag doen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je plan aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste noemen we hier in het kort, maar lees alle voorwaarden vooral goed door in de Regeling en Toelichting.
We vinden het belangrijk dat er in Amsterdam meer samengewerkt wordt, en vooral tussen mensen en organisaties die elkaar nog niet kennen. Daarom is één van de eisen dat de aanvrager samenwerkt met minimaal twee andere partijen. Ook vinden we het belangrijk dat wij niet de enige financier zijn: de subsidie die je bij de Stichting aanvraagt mag nooit meer dan de helft van je totale budget zijn. Tot slot willen we graag dat onze subsidie besteed wordt aan projecten waar ook Amsterdammers ná 2025 iets aan hebben.

Wie beoordeelt mijn plan?

De Stichting is onafhankelijk in haar oordeel over de ingediende initiatieven, en laat zich hierbij adviseren door een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met relevante achtergrond en ervaring.

Wat als aanvragen bij de Stichting niet kan of niet is gelukt?

Heb jij een goed idee maar is het niet mogelijk of gelukt om subsidie aan te vragen bij Stichting Amsterdam 750? Hier vind je een overzicht van andere opties.

Wil je op een andere manier meedoen? Bijvoorbeeld door een donatie te doen aan Stichting Amsterdam 750? Neem dan contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden met je.

Let op: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst zoals opgenomen in de Subsidieregeling en bijbehorende toelichting is leidend.