Alles over je aanvraag

Hier vind je alle informatie over de voorbereiding en verantwoording van je subsidieaanvraag bij Stichting Amsterdam 750.

Om een aanvraag in te dienen heb je een account nodig. Ga daarvoor naar mijnamsterdam750.nl.
Dat is de plek waar je je aanvraag indient, de benodigde documenten kunt uploaden en waar je ook contact hebt met medewerkers van de Stichting over je aanvraag.

VOORBEREIDING

Dit zijn de stappen op weg naar je subsidie:

 1. Check eerst of je in aanmerking komt in de Regeling en Toelichting Stichting Amsterdam 750
 2. Kijk bij welke van de 8 subsidierondes je je aanvraag in wil dienen.
 3. Maak een account aan via mijnamsterdam750.nl
 4. Lees de Regeling en Toelichting nogmaals heel goed door en verwerk de daar genoemde richtlijnen en eisen in je plan. Denk bijvoorbeeld aan 2 samenwerkingspartners, 50% cofinanciering en de inhoudelijke richtlijnen. Lees hier ter voorbereiding de voorbeeldvragen.
 5. Schrijf en verzamel de volgende documenten: 
  – Projectplan (je mag hierbij ook een filmpje opnemen om het plan toe te lichten).
  – Begroting met dekkingsplan (let op 50% cofinanciering)
  – Machtiging van minimaal 2 samenwerkingspartners (zie voorbeeld)
  – Bij een aanvraag van 50.000: een marketing- en communicatieplan
  – Voor bewoners: een kopie van je energierekening(niet ouder dan 2 maanden)
  – Voor organisaties: een uittreksel KVK (niet ouder dan 2 maanden)
 6. Upload alle benodigde documenten via mijnamsterdam750.nl
 7. Als we alles goed ontvangen hebben ontvang je een bevestiging. Binnen 13 weken na die bevestiging laten we je weten of je aanvraag toegekend wordt.


VERPLICHTINGEN

In je toekenningsbrief staat precies vermeld wat we van je verwachten. Hier volgt eens selectie van de belangrijkste verplichtingen:

Melding relevante wijzigingen 
Relevante inhoudelijke, organisatorische of financiële wijzigingen in de voorbereiding en uitvoering van het project ten opzichte van je aanvraag moeten aan de Stichting gemeld worden via stichting@amsterdam750.nl. Als je twijfelt of er sprake is van een relevante wijziging, verandering of beëindiging van de activiteiten adviseren wij je contact op te nemen met ons via stichting@amsterdam750.nl. 
 
Richtlijnen RIVM 
Bij het voorbereiden en uitvoeren van het project houd je je aan eventuele richtlijnen rondom het Coronavirus van het RIVM en de maatregelen van de gemeente Amsterdam. 

Vergunningen 
Mocht een vergunning nodig zijn voor de uitvoering van jouw project of plan, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de vergunning. 

Beeldmateriaal 
We willen je graag helpen om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor je project. Daarom vragen we je om al vóór uitvoering/oplevering van je project tekst en/of beeldmateriaal aan te leveren bij de Stichting. Dit kan per e-mail via stichting@amsterdam750.nl. Vergeet niet de uitvoeringsdata te vermelden, eventuele foto-credits en beknopte informatie mee te sturen over het project. 

Vermelding Amsterdam 750
Heb je subsidie ontvangen van Stichting Amsterdam 750? Plaats dan het Amsterdam 750 logo op alle communicatie-uitingen van jouw organisatie of project. Denk hierbij aan drukwerk (flyer, folders e.d.), website, sociale media en digitale nieuwsbrieven – maar ook aan presentatiemomenten van het project, zoals de première.

Gebruik van het logo:

– Verkleinen mag alleen in verhouding.
– Bij voorkeur in rood, zwart of wit.

Downloads:

Logo horizontaal / Logo verticaal

Gebruik naast het logo voor de vermelding van Stichting Amsterdam 750 de volgende zin:
Dit project [of naam project] is (mede) mogelijk gemaakt door Stichting Amsterdam 750.

VERANTWOORDING

De verantwoording van de toegekende subsidies verschilt per categorie. In je toekenningsbrief staat precies vermeld wat we van je verwachten.

Voor categorie 3 (50.000 euro) geldt dat we een samenstellingsverklaring nodig hebben. Daarmee laat je zien dat de financiële verantwoording is gezien en goedgekeurd door een gecertificeerd administratiekantoor of accountant. Meer informatie over de aan de samenstellingsverklaring gestelde eisen volgt z.s.m..

BEZWAAR

Als je het met deze beslissing niet eens bent, dan kun je daartegen binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Directie Juridische Zaken van de gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam of bezwaarenberoep@amsterdam.nl. Wil je dat het besluit niet in werking treedt? Dan kun je na het indienen van een bezwaarschrift de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek moet je richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850 1070 AW Amsterdam.